Pracujeme s vašimi fotografiami.
Do 3 pracovných dní.

Klientovi zašleme mailom z jeho jednej fotografie minimálne 10 návrhov farebnosti fasády.

Budú to návrhy v rôznych farebných odtieňoch, kombináciách farieb a kombináciách fasádnej farby s obkladmi.

V rustikálnom i modernom štýle. Odporúčame fotiť počas slnečného dňa, v čo možno najväčšej kvalite.